Velg en side

Ansatte

Arne Inge Sandvik (90744167) er utdannet ved Norge Høyskole for Informasjonsteknologi. Har over 25 års erfaring fra konsulentbransjen, hovedsakelig fra Oracle utviklingsprosjekter og i de senere år Oracle eBusiness Suite. Arne har bred erfaring innen teknisk prosjektledelse, teknologiarkitektur, applikasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur og programmering
Spesielle kompetanseområder:

Prosjektledelse, Teknisk prosjektledelse, Oracle database og mellomvareteknologi, infrastruktur, anskaffelser.

Halvor Hanto (97112953) er utdannet ingeniør innen EDB ved Kongsberg Ingeniørhøgskole. Har over 30 års erfaring fra konsulentbransjen, de siste årene hovedsakelig fra store drifts- og datasenter/infrastruktur-prosjekter. Halvor har omfattende erfaring innen teknologiarkitektur og driftsløsninger på ulike plattformer. Han har også opparbeidet solid kompetanse på sikkerhetsrådgivning relatert til Sikkerhetsloven og objektsikring, og praktisk anvendelse av dette ift datasenterarkitektur.
Spesielle kompetanseområder:
Driftsarkitektur, Infrastrukturarkitektur, Sikkerhetsrådgivning, Teknisk prosjektledelse, Prosjektledelse.

Steinar Heggelund (90744168) er rådgiver med spesielt fokus på informasjonsarkitektur og smidig utvikling av IT-systemer. Har over 25 års erfaring som konsulent i omfattende IT-prosjekter primært med Oracle teknologi, der han besitter dyp kompetanse. Har de senere år også vært rådgiver i SAP prosjekter.
Spesielle kompetanseområder:
Informasjons- og applikasjonsarkitektur, teknisk prosjektledelse, smidig systemutvikling, integrasjon og Oracle database teknologi