Velg en side

Teknologikompetanse

Siden Opus One ble etablert i 1995, har vår målsetning vært at vi skal bistå våre kunder i å utnytte IKT-teknologien optimalt, og levere tjenester av høyeste kvalitet til våre kunder. At vi lykkes med dette, vises gjennom våre lange kunderelasjoner, og vi utvikler kontinuerlig våre kunderelasjoner ved å skape merverdi for våre kunder.

Alle våre ansatte har mer enn 25 års erfaring fra IT-virksomhet generelt og Oracle-teknologi spesielt. Med vår lange erfaring kan vi bistå våre kunder innen hele spekteret – fra arkitektur og teknologisk strategi til teknisk konfigurasjon og implementasjon.

I oppstarten var vårt fokusområde tjenester knyttet til Oracle database og Oracle applikasjonstjenere, men med årene har vi i stadig større grad levert kompetanse innen teknisk prosjektledelse, teknologiarkitektur og sikkerhetsarkitektur.
Vi har erfaring fra flere av de store IT-prosjektene som har vært gjennomført i Norge de siste årene, og har siden oppstarten hatt store organisasjoner som kunder, både i det offentlige og private markedet. Dette gir oss et bredt erfaringsgrunnlag.
I den senere tid har vi også opparbeidet spesialkompetanse innen kravarbeide relatert til Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) og tilhørende Forskrift om objektsikkerhet.

Opus One leverer konsulenttjenester innen

 • Prosjektledelse
 • Teknologiarkitektur
 • Sikkerhetsrådgivning
 • Oracle Database
 • Oracle eBusiness Suite
 • Analyse, design og utvikling
 • Kvalitetssikring
 • Integrasjon
 • Anskaffelser

Med vår lange erfaring kan vi bidra med kompetanse innen hele spekteret fra arkitektur og teknologisk strategi til teknisk konfigurasjon og implementasjon.
Våre spesialfelt er:

 • Teknisk Prosjektledelse
 • Prosjektledelse
 • Infrastrukturarkitektur, Datasenterarkitektur
 • Fysisk sikring og objektsikring
 • Løsningsarkitektur
 • Oracle eBusiness Suite
 • Databasedesign, datamodellering, ytelsestesting, tuning

Våre største kunder i dag er Cyberforsvaret og Statens Vegvesen.

Org.nr: 974 472 597